Kierownictwo - KPP Łuków

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji


nadkom. Leszek Misiak

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

 

mł. insp. Mariusz Woźniak

 

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Łukowie lub jego zastępca przyjmuje w sprawie skarg i wniosków

w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Łukowie  przy ul. Międzyrzeckiej 9

w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 17:00.

W pozostałe dni urzędowania w godzinach 7:30- 15:30

przyjmują wyznaczeni przez Komendanta pracownicy .