Debata społeczna 27.05.2013 r. - Debaty społeczne - KPP Łuków

Debaty społeczne

Debata społeczna 27.05.2013 r.

Rządowy program ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu redukcję skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”. W takim celu policjanci i samorządowcy spotkali się w Łukowie z mieszkańcami powiatu i zaproszonymi gośćmi.

27 maja 2013 roku w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu łukowskiego.  W spotkaniu udział wzięli Komendant Powiatowy Policji w Łukowie oraz przedstawiciele władz samorządowych.  W debacie uczestniczyli również mieszkańcy powiatu,  zaproszeni goście oraz uczniowie Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym z klas o profilu policyjnym. Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Łukowie mł. insp. Andrzej Panasz, który po przywitaniu przybyłych uczestników, przedstawił prezentację multimedialną na temat  bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu łukowskiego. W prezentacji nie zabrakło również informacji o działaniach  profilaktycznych, które były prowadzone na terenie powiatu łukowskiego. Poruszono również bardzo ważną kwestię dotyczącą używania kamizelek odblaskowych przez pieszych i rowerzystów.

Następnie rozpoczęła się dyskusja. Przybyli uczestnicy zgłaszali swoje uwagi i propozycje odnośnie poprawy bezpieczeństwa. Między innymi poruszono temat słabej infrastruktury drogowej dla rowerzystów, potrzebę zwiększenie ilości punktów kontroli drogowej, jak również stanu utrzymania i oznakowania dróg.

Ciekawą inicjatywę zaprezentował przedstawiciel Stowarzyszenia Motocyklowego BEARS RIDERS – Łuków. Zaprezentował on działanie kamizelki odblaskowej z kurtynami powietrznymi dla motocyklistów, a także omówił podejmowane przez Stowarzyszenie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na zakończenie dyskusji przyjęto wniosek dotyczący wspólnych działań profilaktycznych z udziałem motocyklistów, przedstawicieli samorządów i Policji.

Uczestnicy debaty mogli wypełnić anonimowe ankiety. Spotkanie to miało na celu poprawę współpracy między policją a społeczeństwem oraz pomocy w sytuacjach, które dla społeczności lokalnej stanowią problemy.

 

Realizując spostrzeżenia i ustalenia poczynione w trakcie trwania debaty, w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie został zwiększony stan etatowy policjantów ruchu drogowego, co w efekcie przełożyło się na zwiększenie liczby patroli w służbie i poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zgodnie z założeniami policjanci będą pełnili służbę przede wszystkim w miejscach szczególnie zagrożonych, będą widoczni na drogach.

 W ramach współpracy z motocyklistami ze stowarzyszenie BEARS RIDERS, w łukowskiej komendzie odbyło się spotkanie gdzie poruszane były kwestie związane z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, kulturą podczas jazdy oraz wzajemnym szacunkiem dla innych kierujących jednośladami jak i innych uczestników drogi. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z filmami dotyczącymi problematyki wypadków drogowych, w szczególności tych najtragiczniejszych.

Inne spostrzeżenia i propozycje uczestników debaty na bieżąco są realizowane w trakcie służb pełnionych przez łukowskich policjantów.