Debata społeczna 10.12.2013 r - Debaty społeczne - KPP Łuków

Debaty społeczne

Debata społeczna 10.12.2013 r

Włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa to cel kolejnej debaty społecznej. Policjanci i samorządowcy spotkali się w Łukowie z mieszkańcami powiatu i zaproszonymi gośćmi. W spotkaniu wziął udział Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Michał Domaradzki.

10 grudnia 2013 roku w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie odbyła się kolejna debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łukowskiego.  W spotkaniu udział wzięli: Lubelski Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Powiatowy Policji w Łukowie, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz mieszkańcy naszego powiatu. Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Łukowie mł. insp. Andrzej Panasz przywitał wszystkich gości i przedstawił program debaty. Wyraził podziękowanie wszystkim zebranym, że tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym spotkaniu i dyskusji. Następnie głos zabrał Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Michał Domaradzki, który przedstawił cel i istotę debat społecznych.  Po tych wystąpieniach Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie kom. Dariusz Zdanikowski przedstawił prezentację na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa w naszym powiecie.

Po prezentacji uczestnicy przeszli do dyskusji. Pytania były kierowane zarówno do policji jak również do przedstawicieli lokalnych samorządów. Ponadto uczestnicy debaty zgłaszali swoje uwagi i propozycje dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa. Między innymi poruszono temat słabej infrastruktury drogowej dla rowerzystów i pieszych. Zasygnalizowano również potrzebę zwiększenie ilości patroli policyjnych w newralgicznych miejscach i punktach naszego powiatu. Poruszono również kwestię dalszej realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych ukierunkowanych na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. 

Debata pokazała, jak istotną rolę na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa ma współpraca Policji nie tylko z samorządami i instytucjami, ale również z lokalną społecznością. Na zakończenie, uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również ich oczekiwań wobec naszej służby.

 

W ramach realizacji zgłoszonych przez uczestników debaty propozycji i spostrzeżeń , Komenda Powiatowa Policji w Łukowie  skierowała wnioski do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w których wskazano konieczność:

- modernizacji chodnika dla pieszych w Gołaszynie i wyznaczenie ścieżki rowerowej.

- wybudowania na moście drugiej kładki dla pieszych na drodze ul. Warszawska na wysokości rzeki Krzny,

- zamontowania liczników czasu na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną,

- oddzielenia chodnika dla pieszych od jezdni drogi ul. Wyszyńskiego, efektem czego jest zamontowanie metalowych barierek na wysokości budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury.

Ponadto do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, wystosowano wniosek o wybudowanie chodnika dla pieszych na odcinku drogi łączącej miejscowości Wojcieszków i Bystrzyca.

Uwzględniając wniosek mieszkańców Łukowa dotyczący zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg ul. Sienkiewicza i ul. Kilińskiego, Komenda Powiatowa Policji w Łukowie wystosowała wniosek do zarządu Dróg Miejskich o pomiar ruchu w tym rejonie. Ustalenie faktycznego natężenia ruchu na tym skrzyżowaniu i kierunku ruchu pojazdów będzie miało wpływ na zasadność zmiany organizacji ruchu.

Wszystkie wnioski kierowane przez Komendę Powiatową policji w Łukowie do zarządców dróg, mają na celu poprawę infrastruktury i zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Wnioski te spotykają się ze zrozumieniem zarządców dróg, jednak ich realizacja jest w dużej mierze uzależniona od środków finansowych.

Uwzględniając propozycję mieszkańców Gołaszyna,  w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej K-63,   do Inspekcji Transportu Drogowego został skierowany wniosek o zamontowanie masztu ze stacjonarnym fotoradarem. Obecnie policjanci ruchu drogowego, wspólnie z inspektorami Transportu Drogowego, finalizują działania i w najbliższym czasie zostanie tam prawdopodobnie zamontowany maszt z fotoradarem.

W odpowiedzi na wniosek mieszkańców Łukowa z ul. Cieszkowizna i ul. Żelechowska, oraz mieszkańców Wojcieszkowa została zwiększona liczba patroli policjantów ruchu drogowego na odcinkach dróg, gdzie kierujący mogą przekraczać dozwoloną administracyjnie prędkość.

Zgodnie z sugestią mieszkańców osiedla Chącińskiego, praktycznie codziennie w rejonie tym służbę pełnią policjanci w patrolu pieszym.

Łukowscy policjanci kontynuują działalność profilaktyczną, realizując programy skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Inne spostrzeżenia i propozycje uczestników debaty na bieżąco są realizowane w trakcie służb pełnionych przez łukowskich policjantów.