Debata społeczna w Woli Gułowskiej - Debaty społeczne - KPP Łuków

Debaty społeczne

Debata społeczna w Woli Gułowskiej

Włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa to cel wczorajszej debaty społecznej. Policjanci i samorządowcy spotkali się w Woli Gułowskiej z mieszkańcami powiatu łukowskiego i zaproszonymi gośćmi.

Wczoraj w Domu Kultury „Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków” w Woli Gułowskiej o godz. 15.00 rozpoczęła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie gmin: Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków.  W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendant Powiatowy Policji w Łukowie, Wicestarosta Łukowski, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz mieszkańcy naszego powiatu. Celem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa, wymiana informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, wypracowanie metody ich eliminowania, oraz wdrożenie jeszcze bardziej skutecznych narzędzi i metod wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Na wstępie Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Łuków kom. Dariusz Zdanikowski przywitał wszystkich gości i przedstawił program debaty. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Łukowie mł. insp. Andrzej Panasz, który przedstawił cel i istotę debat społecznych.  Wyraził podziękowanie wszystkim zebranym, że tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym spotkaniu i dyskusji. Po tych wystąpieniach Komendant Komisariatu Policji w Adamowie kom. Leszek Misiak przedstawił prezentację na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa na terenie gmin: Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków.
Po prezentacji uczestnicy przeszli do dyskusji. Pytania były kierowane zarówno do policji jak również do przedstawicieli lokalnych samorządów. Ponadto uczestnicy debaty zgłaszali swoje uwagi i propozycje dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa.
Między innymi poruszono temat słabej infrastruktury drogowej dla rowerzystów i pieszych. Zasygnalizowano również potrzebę zwiększenie ilości patroli policyjnych w newralgicznych miejscach i punktach naszego powiatu. Poruszono również kwestię dalszej realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych ukierunkowanych na szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
Na zakończenie debaty, przed licznie zgromadzonymi gośćmi wystąpili uczniowie klasy o profilu policyjnym z Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. Zaprezentowali oni swoją sprawność oraz umiejętności praktyczne w zakresie sportów walki i samoobrony.
Debata pokazała, jak istotną rolę na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa ma współpraca Policji nie tylko z samorządami i instytucjami, ale również z lokalną społecznością. Kończąc spotkanie uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również ich oczekiwań wobec naszej służby.


MJ.