Debata społeczna w Starych Kobiałkach - Debaty społeczne - KPP Łuków

Debaty społeczne

Debata społeczna w Starych Kobiałkach

Włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa to cel wczorajszej debaty społecznej. Policjanci i samorządowcy spotkali się w Starych Kobiałkach z mieszkańcami powiatu łukowskiego i zaproszonymi gośćmi.

Wczoraj w Zespole Oświatowym w Kobiałkach Starych o godz. 15.00 rozpoczęła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Stoczek Łukowski, oraz gmin: Stanin, Stoczek i Wola Mysłowska. W spotkaniu udział wzięli:  Komendant Powiatowy Policji w Łukowie, przedstawiciel Starosty Łukowskiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz mieszkańcy naszego powiatu. Celem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa, wymiana informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, wypracowanie metody ich eliminowania, oraz wdrożenie jeszcze bardziej skutecznych narzędzi i metod wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Na wstępie Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Łuków kom. Dariusz Zdanikowski przywitał wszystkich gości i przedstawił program debaty. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Łukowie mł. insp. Andrzej Panasz, który przedstawił cel i istotę debat społecznych.  Wyraził podziękowanie wszystkim zebranym, że tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym spotkaniu i dyskusji. Po tych wystąpieniach Komendant Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim podinsp. Krzysztof Skwarek przedstawił prezentację na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Stoczek Łukowski, oraz gmin: Stanin, Stoczek i Wola Mysłowska.

Po prezentacji uczestnicy przeszli do dyskusji. Pytania były kierowane zarówno do policji jak również do przedstawicieli lokalnych samorządów. Ponadto uczestnicy debaty zgłaszali swoje uwagi i propozycje dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa.

 Między innymi poruszono temat poprawy bezpieczeństwa mieszkańców po reorganizacji Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. Zasygnalizowano również potrzebę zwiększenia ilości patroli policyjnych w newralgicznych miejscach i punktach naszego powiatu. Poruszono również kwestię dalszej realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych ukierunkowanych na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Nie zabrakło także pochwał dla policjantów, a w szczególności dzielnicowych za sumienne wykonywanie swoich obowiązków.

Wszystkie głosy z uwagą zostały wysłuchane a przedstawione uwagi, propozycje czy sugestie, jak zapewnił Komendant Powiatowy Policji w Łukowie mł. insp. Andrzej Panasz - zostaną wykorzystane przez policjantów w czasie codziennych służb.

Debata pokazała, jak istotną rolę na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa ma współpraca Policji nie tylko z samorządami i instytucjami, ale również z lokalną społecznością.

MJ.