Debata społeczna w Trzebieszowie - Debaty społeczne - KPP Łuków

Debaty społeczne

Debata społeczna w Trzebieszowie

Włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa to cel wczorajszej debaty społecznej. Policjanci i samorządowcy spotkali się w Trzebieszowie z mieszkańcami powiatu łukowskiego i zaproszonymi gośćmi.

Wczoraj w Centrum Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie o godz. 13.00 rozpoczęła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie  gminy Trzebieszów. W spotkaniu udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Łukowie mł. insp. Andrzej Panasz, Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Dariusz Zdanikowski, asp. Jarosław Modrzewski z Wydziału Ruchu Drogowego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz mieszkańcy naszego powiatu. Celem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa, wymiana informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, wypracowanie metody ich eliminowania, oraz wdrożenie jeszcze bardziej skutecznych narzędzi i metod wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Na wstępie Komendant przywitał wszystkich gości i przedstawił program spotkania oraz cel i istotę debat społecznych. Komendant wyraził podziękowanie wszystkim zebranym, że tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym spotkaniu i dyskusji. Po tym wystąpieniu kom. Dariusz Zdanikowski przedstawił prezentację na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Trzebieszów.

Po prezentacji uczestnicy spotkania przeszli do dyskusji. Pytania były kierowane zarówno do policji jak również do przedstawicieli lokalnego samorządu. Ponadto uczestnicy debaty zgłaszali swoje uwagi i propozycje dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa.

 Między innymi poruszono temat bezpieczeństwa mieszkańców po zlikwidowaniu Komisariatu Policji w Trzebieszowie. Zasygnalizowano również potrzebę zwiększenia ilości patroli policyjnych w newralgicznych miejscach i punktach gminy Trzebieszów. Poruszono również kwestię realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych ukierunkowanych na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Nie zabrakło także pochwał dla policjantów, a w szczególności dzielnicowych za sumienne wykonywanie obowiązków.

Wszystkie głosy z uwagą zostały wysłuchane a przedstawione uwagi, propozycje czy sugestie, jak zapewnił Komendant Powiatowy Policji w Łukowie mł. insp. Andrzej Panasz, - zostaną wykorzystane przez policjantów w czasie codziennych służb.

Debata pokazała, jak istotną rolę na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa ma współpraca Policji nie tylko z samorządami i instytucjami, ale również z lokalną społecznością.

MJ.