Debata społeczna w Serokomli - Debaty społeczne - KPP Łuków

Debaty społeczne

Debata społeczna w Serokomli

Kolejna z debat społecznych dotyczących bezpieczeństwa odbyła się wczoraj w Serokomli. Spotkanie poświęcone było zagrożeniom występującym na terenie działania Komisariatu Policji w Adamowie, a w szczególności w gminie Serokomla. W dyskusji udział wzięli policjanci oraz przedstawiciele władz samorządowych i lokalnej społeczności.

Wczoraj w południe w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Serokomli odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu. Tematem dyskusji były zagrożenia występujące na terenie działania Komisariatu Policji w Adamowie, a w szczególności na terenie gminy Serokomla. Tego typu spotkania są formą dialogu społeczeństwa z Policją i mają na celu zdiagnozowanie potrzeb oraz oczekiwań lokalnej społeczności wobec stróżów prawa.

W spotkaniu uczestniczyli policjanci Komisariatu Policji w Adamowie i Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, lokalne władze samorządowe oraz przedstawiciele miejscowej społeczności.

Jako pierwszy głos zabrał kom. Grzegorz Pogonowski – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Adamowie który zapoznał zgromadzonych z tematyką bezpieczeństwa na podległym terenie oraz efektami pracy policjantów. Następnie asp. szt. Łukasz Walo z Wydziału Kryminalnego łukowskiej Komendy Policji zapoznał uczestników spotkania z problematyką dot. dopalaczy i narkotyków. Policjant wskazał sposoby walki z tym zjawiskiem, przekazał informacje dot. instytucji udzielających pomocy osobom uzależnionym. Z kolei Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkom. Krzysztof Golba przedstawił informację na temat  bezpieczeństwa w ruchu drogowym i realizowanych działaniach  profilaktycznych. Naczelnik poruszył  również bardzo ważną kwestię dotyczącą używania elementów i kamizelek odblaskowych przez pieszych i rowerzystów.

Policjanci odpowiadali na pytania lokalnej społeczności. Tematyka poruszanych zagadnień była różnorodna. W szczególności dotyczyła bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego, problemów związanych z bezpańskimi psami jak również zwiększeniem wizyt policjantów w szkołach. Ze strony uczestników spotkania padło pytanie o oszustwa tzw. metodą „na wnuczka”. Policjanci poinformowali o sposobach i metodach działania przestępców i powiedzieli co zrobić by nie paść ofiarą oszustów.

Nie zabrakło także słów pochwały ze strony władz samorządowych i społeczeństwa na temat pracy lokalnej Policji.

Zgłoszone podczas spotkania sugestie, postulaty oraz przekazane informacje zostaną przeanalizowane, a wnioski wdrożone do codziennej służby.

MJ.