Debata społeczna w Urzędzie Gminy Łuków - Debaty społeczne - KPP Łuków

Debaty społeczne

Debata społeczna w Urzędzie Gminy Łuków

Wczoraj w Łukowie odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie i Wójta Gminy Łuków. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu mieszkańców gminy. W dyskusji udział wzięli policjanci oraz przedstawiciele władz samorządowych i lokalnej społeczności.

   Stan bezpieczeństwa mieszkańców to jedno z priorytetowych zadań Policji. Właśnie ta problematyka była tematem przewodnim wczorajszej debaty społecznej, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łukowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, policjanci oraz lokalna społeczność.

    Debatę rozpoczął zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie mł. insp. Ireneusz Bogusz, który zwrócił uwagę na celowość organizowania wspólnych spotkań, pozwalających na bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną i wypracowanie praktycznych, wymiernych sposobów działań zapobiegawczych.

     W kolejnej części spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Dariusz Zdanikowski przedstawiając prezentację multimedialną dokonał oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Naczelnik omówił stwierdzone przypadki łamania prawa, które w sposób szczególny wpływają na poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców.

     Następnie asp. szt. Łukasz Walo z Wydziału Kryminalnego łukowskiej Komendy Policji zapoznał uczestników spotkania z problematyką dot. dopalaczy i narkotyków. Policjant wskazał sposoby walki z tym zjawiskiem, przekazał informacje dot. instytucji udzielających pomocy osobom uzależnionym. Funkcjonariusz przestrzegł o oszustwach  tzw. metodą „na wnuczka” , informował o sposobach i metodach działania przestępców oraz powiedział co zrobić by nie paść ofiarą oszustów.  Z kolei Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkom. Krzysztof Golba przedstawił informację na temat  bezpieczeństwa w ruchu drogowym i realizowanych działaniach  profilaktycznych. Naczelnik poruszył  bardzo ważną kwestię dotyczącą używania elementów i kamizelek odblaskowych przez pieszych i rowerzystów.

    Kolejnym etapem debaty była dyskusja, w trakcie której zostały wskazane te zagadnienia i problemy mieszkańców wymagające analizy i podjęcia działań, zarówno ze strony Policji jak i innych instytucji. Uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego, problemów związanych z bezpańskimi psami jak również możliwości wizyt policjantów w szkołach. Nie zabrakło także słów pochwały ze strony władz samorządowych i społeczeństwa na temat pracy lokalnej Policji.

    Wszystkie uwagi, propozycje, jak również wnioski zawarte w ankiecie wypełnionej przez uczestników, po przeanalizowaniu zostaną wykorzystane przez policjantów w czasie codziennej służby.

MJ.