Cyberprzestępczość tematem kolejnej debaty społecznej - Debaty społeczne - KPP Łuków

Debaty społeczne

Cyberprzestępczość tematem kolejnej debaty społecznej

W Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez łukowskich policjantów. Po raz drugi hasłem przewodnim było bezpieczne korzystanie z internetu i unikanie zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. Uczestnicy spotkania zapoznali się też z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W piątek w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki odbyła się debata społeczna zorganizowana przez łukowskich policjantów. Przedstawicieli samorządu, uczniów łukowskich szkół, nauczycieli oraz pedagogów przywitał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie nadkom. Leszek Misiak, który wprowadził uczestników kolejnej debaty w tematykę cyberprzestępczości.

Na wstępie, Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Dariusz Zdanikowski przedstawił uczestnikom spotkania założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zaproszeni goście dowiedzieli się, że jest to innowacyjne narzędzie mające służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i wymianie informacji z Policją. Nadkom. Zdanikowski mówił o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzieży cudzej rzeczy, kradzieży z włamaniem, rozboju, uszkodzeniu rzeczy, wymuszeniu, bójce, pobiciu, uszczerbku na zdrowiu, oszustwie na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwach narkotykowych związanych z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczości nieletnich. Naczelnik mówił, iż to dzięki społeczeństwu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

Następnie policjant z Wydziału Kryminalnego łukowskiej Komendy Policji, ponownie omówił zagadnienia dotyczące przestępstw internetowych i oszustw popełnianych przy użyciu środków elektronicznych, a także przedstawił rodzaje zagrożeń związanych z cyberprzestępczością i sposoby reagowania na nie. Funkcjonariusz przestrzegł przed oszustwami popełnianymi przy użyciu środków elektronicznych, a także wyjaśnił, co zrobić, by korzystanie z internetu było bezpieczne i o czym należy pamiętać, by nie stać się ofiarą cyberprzestępców. Funkcjonariusz przedstawił przykłady przestępstw jakie zostały zgłoszone w naszej jednostce, ostrzegał, że w sieci internetowej nie ma osób anonimowych i każdy nasz ruch zostawia w sieci ślad, który w razie potrzeby może zostać odnaleziony.

W tracie dyskusji nie zabrakło pytań i komentarzy na temat codziennych sytuacji, z jakimi mają do czynienia na co dzień uczniowie, nauczyciele oraz pedagodzy w kontekście przedstawionych zagadnień. Kolejna debata pokazała zainteresowanie młodzieży i nauczycieli poruszaną problematyką. Ich pytania i wątpliwości oraz zebrane opinie oraz komentarze, świadczą o potrzebie organizowania tego typu spotkań i będą cennym materiałem informacyjnym przy planowaniu kolejnych działań.

MJ.