Komenda Powiatowa Policji w Łukowie - Komenda - KPP Łuków

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie


Budynek KPP w Łukowie
 
Adres: 

ul. Międzyrzecka 9, 21-400 Łuków

tel. 25 797 62 10
fax. 25 797 62 44 

e-mail : kpp.lukow@lu.policja.gov.pl

Sekretariat - 25 797 62 16