Wydział Ruchu Drogowego - KPP Łuków

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - nadkom. Krzysztof Golba

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego - podkom. Jarosław Modrzewski

 

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego - tel. 25 797 62 72