Wydział Prewencji - KPP Łuków

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji - nadkom. Dariusz Zdanikowski

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji - kom.  Leszek Dołęga

 

Sekretariat Wydziału Prewencji - tel. 25 797 62 63