Wydział Kryminalny - KPP Łuków

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego  - podinsp. Aneta Jakubowska

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego  -  podkom. Waldemar Bosek

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego  - asp. szt. Łukasz Walo  

              

Sekretariat Wydziału Kryminalnego  - tel. 25 797 62 22