2010 - 2014 rok - ruch drogowy - Informacja o stanie bezpieczeństwa - KPP Łuków

Informacja o stanie bezpieczeństwa

2010 - 2014 rok - ruch drogowy

Stan bezpieczeństwa na drogach w latach 2010 - 2014

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to kolejny czynnik mający znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu. W latach 2010 - 2014 roku na terenie powiatu łukowskiego zaistniało 470 wypadków drogowych, w wyniku których 84 osoby poniosło śmierć, natomiast 634 zostały ranne. W tym okresie też zanotowano 4257 kolizji drogowych.

 

Powiat Łukowski

Kategoria

2010

2011

2012

2013

2014

2010-2014

Wypadki

105

120

96

72

77

470

Zabici

12

15

25

23

9

84

Ranni

161

171

105

89

108

634

Kolizje

952

866

786

807

846

4257

 

Główne przyczyny wypadków drogowych na terenie powiatu w latach 2010 - 2015 ze strony kierujących to:

 

 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 149  wypadków
 • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 89 wypadów 
 • nieprawidłowe wyprzedzanie –    44 wypadki.
 • Nieprawidłowe skręcanie – 25 wypadków,
 • nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych – 23 wypadki,
 • jazda po niewłaściwej stronie drogi – 14 wypadów,
 • niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu – 10 wypadków,
 • nieprawidłowe wymijanie – 10 wypadków,
 • zmęczenie zaśnięcie – 10 wypadków.
 • jazda bez wymaganego oświetlenia – 7 wypadków,
 • nieprawidłowe omijanie – 6 wypadków,
 • nieprawidłowa zmiana pasa ruchu – 2 wypadki.

 

Główne przyczyny wypadków drogowych na terenie powiatu w latach 2010 - 2015 ze strony pieszych to:

 

 • nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 21 wypadków,
 • stanie , leżenie na jezdni – 9 wypadków.
 • chodzenie nieprawidłową stroną drogi – 6  wypadków,
 • nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu / przeszkody – 4 wypadki,
 • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 1 wypadek.

 

W latach 2010 - 2014  w powiecie łukowskim na 63 km dróg krajowych zaistniało 120 wypadków drogowych. Na 95 km dróg wojewódzkich odnotowano 114 wypadków. Na 575 km dróg powiatowych zaistniało 175 wypadków drogowych, natomiast na 656 km dróg gminnych i miejskich zaistniało 76 wypadków drogowych.

W tych wypadkach znajduje się też 121 zdarzeń które zaistniały w mieście Łuków.

W okresie objętym analizą do najbardziej zagrożonych ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu należały:

 

 • droga krajowa nr 76 Łuków – Stoczek Łukowski – Kienkówka, na której zaistniało 52 wypadków.

 

 • droga krajowa 63 Łuków – Klębów – Biardy, gdzie doszło do 68 wypadków.

 

 • droga wojewódzka nr 806 Łuków – Trzebieszów – Strzakły – zaistniało 41 wypadków,

 

 • droga wojewódzka nr 807 Łuków – Stanin – Jarczew – zaistniało 39 wypadków,

 

 • droga wojewódzka nr 808 Łuków – Wojcieszków – Serokomla – odnotowano 31 wypadków,

 

 • droga wojewódzka nr 803 odnotowano 3 wypadki drogowe.

 

 • drogi powiatoweodnotowano 175 wypadków drogowych

 

 • drogi gminne i miejskie – odnotowano 76 wypadów.

Czas powstania wypadków drogowych i ich skutki.

 

Powiat Łukowski

miesiąc

wypadki

zabici

ranni

styczeń

17

3

34

luty

19

9

25

marzec

40

5

52

kwiecień

45

7

62

maj

44

5

53

czerwiec

40

7

60

lipiec

53

11

70

sierpień

43

6

55

wrzesień

52

6

86

październik

45

9

61

listopad

32

12

30

grudzień

36

4

45

 

Najwięcej wypadków drogowych odnotowywanych jest od kwietnia do października. Do bezpiecznych należy zaliczyć miesiące zimowe – grudzień, styczeń i luty gdzie  obserwuje się stosunkowo  najmniej wypadków drogowych.

W granicach administracyjnych miasta Łuków w latach 2010 - 2014 , na drogach odnotowano 121 wypadków, w wyniku których 11 osób poniosło śmierć, natomiast 163 zostały ranne. W tym okresie też zanotowano 1788 kolizji drogowych.

Miasto Łuków

Kategoria

2010

2011

2012

2013

2014

2010-2014

Wypadki

25

27

30

18

21

121

Zabici

2

2

3

4

0

11

Ranni

48

27

36

22

30

163

Kolizje

381

338

329

342

398

1788

 

Najbardziej zagrożone ulice na terenie Łukowa to ulica Międzyrzecka – w ciągu drogi W 806 a także ulice Wyszyńskiego i Piłsudskiego w ciągu drogi K63  a ich występowanie związane jest z nasilonym ruchem pojazdów i pieszych.

 

WNIOSKI

 Dokonując analizy zdarzeń drogowych zaistniałych w latach 2010 - 2015 należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa na drogach powiatu łukowskiego poprawia się. Na przestrzeni tych lat widoczna jest tendencja spadku liczby wypadków drogowych i liczby osób rannych. Kontynuowanie polityki represyjnej w stosunku nietrzeźwych kierujących a także nasilenie aktywności do ujawniania  wykroczeń szczególnie niebezpiecznych powinno pozwolić na dalsze ograniczenie tragicznych skutków zdarzeń drogowych.

               W ciągu analizowanych 5 lat większość zdarzeń drogowych powstaje z winy kierującego, gdzie głównymi przyczynami są nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie, skręcanie oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Są to przyczyny wypadków, które są obecnie w największym zainteresowaniu policjantów pod kątem ujawnianych wykroczeń.  Ponad połowa wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych wydarzyła się z powodu nieostrożnego wejścia na jezdnie przed jadącym pojazdem. Istotnym problemem jest także stanie lub leżenie na jezdni. Często są to zdarzenia najbardziej tragiczne w skutkach a zapobiegać im można jedynie poprzez wyprzedzającą interwencje w tym również na zgłoszenia innych uczestników ruchu.

 Pomimo spadku liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, stosunkowo na wysokim poziomie utrzymuje się liczba osób, które doznały obrażeń ciała na wskutek uczestniczenia w wypadkach drogowych .

W kolejnych latach należy szczególną uwagę zwrócić na ujawnianie wykroczeń niebezpiecznych a w szczególności wykroczeń pieszych i wobec pieszych, wykroczeń polegających na nieudzieleniu pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego wyprzedzania, które to wykroczenia są głównymi przyczynami zdarzeń drogowych. Stałym elementem w służbie musi być kontrolowanie prędkości kierujących i wykorzystanie nowych rozwiązań prawnych w zakresie zatrzymania prawa jazdy za drastyczne przekroczenie prędkości.

 

opracował :

asp. szt. Marcin Józwik

Jednoosobowe Stanowisko ds.

Prasowo - Informacyjnych

KPP Łuków