Nowe radiowozy - Aktualności - KPP Łuków

Aktualności

Nowe radiowozy

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie przekazano 5 nowych oznakowanych radiowozów. Zakup trzech z nich był możliwy dzięki współfinansowaniu i wsparciu lokalnych samorządów. Nowe volkswageny i samochody marki Hyundai trafią do Wydziału Prewencji, Komisariatu Policji w Adamowie i Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim.

W piątkowe południe w łukowskiej komendzie odbyła się uroczystość przekazania pięciu nowo zakupionych radiowozów. Nowe pojazdy służbowe to efekt dobrej współpracy z lokalnymi samorządami i docenienia działań prowadzonych przez policjantów łukowskiego powiatu. Komendant Powiatowy Policji w Łukowie nadkom. Leszek Misiak serdecznie podziękował obecnym na uroczystości samorządowcom za wsparcie i współfinansowanie zakupu Volkswagena Transportera i dwóch samochodów marki Hyundai. Zakup radiowozów nie byłby możliwy gdyby nie wsparcie i zaangażowanie władz samorządowych - zauważył w swoim wystąpieniu nadkom. Leszek Misiak. Dobra współpraca przekłada się bezpośrednio na zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz na lepsze warunki pracy policjantów. Komendant mówił, że nowe auta będą służyły mieszkańcom naszego powiatu, dzięki nim policjanci będą dbać o ich bezpieczeństwo. Nadkom. Misiak zaznaczył, że dobra współpraca łukowskich policjantów z lokalnymi samorządami, a także wysoki poziom bezpieczeństwa w powiecie łukowskim zostały docenione. Dzięki temu samochód marki Volkswagen Caddy i kolejny hyundai, zostały przekazane łukowskiej jednostce z zakupów centralnych. Uczestniczący w uroczystościach Ksiądz Prałat Antoni Pietruszka dokonał poświęcenia nowych radiowozów i powierzył policyjnych kierowców opiece Św. Krzysztofa. Komendant przekazując samorządowcom pamiątkowy album wydany z okazji 100. Rocznicy Powołania Polskiej Policji i podziękowania za dotychczasową pomoc oraz wsparcie mówił, że ich gest jest wyrazem troski o bezpieczeństwo lokalnej społeczności, świadczy o okazanym łukowskim policjantom zaufaniu.

Samorządowcy przekazując kluczyki od nowych radiowozów życzyli policjantom, by pojazdy były bezawaryjne, by dla dobra lokalnej społeczności funkcjonariusze jak najdłużej mogli je użytkować. W imieniu zaproszonych gości Starosta Łukowski Pan Dariusz Szustek zapewnił zebranych o dalszej współpracy i możliwości przekazania kolejnych środków finansowych dla łukowskiej komendy. Jak podkreślił Pan Starosta, te przekazane dzisiaj radiowozy są niezbędnym narzędziem w niesieniu pomocy mieszkańcom naszego powiatu. Wszyscy zgodnie mówili, że zakup nowych radiowozów poprawi warunki służby funkcjonariuszy, co z pewnością przełoży się na zwiększenie skuteczności ich działań oraz wzmocni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

aspirant sztabowy Marcin Józwik