Aktualności

Konkurs "Miej wpływ na swoje bezpieczeństwo - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa"

Komendant Powiatowy Policji w Łukowie zaprasza uczniów klas IV i V szkół podstawowych z terenu powiatu łukowskiego, do udziału w zorganizowanym przez Wydział Prewencji plastycznym konkursie "Miej wpływ na swoje bezpieczeństwo - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa".

Celem zorganizowanego przez Wydział Prewencji konkursu jest edukacja w zakresie podnoszenia świadomości w zakresie wspólnego dbania  o bezpieczeństwo, a także zapoznanie dzieci i ich rodziców z policyjnym narzędziem jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Konkurs ma również na celu zapoznanie z zagrożeniami jakie można zgłaszać za pomocą aplikacji oraz zaprezentowanie właściwych zachowań polegających na niwelowaniu zagrożeń i wskazanie prawidłowych postaw.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wybranie jednego z zagrożeń, które zostanie uznane za istotne dla poprawy bezpieczeństwa i zaprezentowanie go na swojej pracy w dowolnej formie plastycznej. W pracy możnab będzie  także przedstawić swój pomysł na to, jak przeciwdziałać tym zagrożeniom i jak je usuwać.

Konkurs trwa do 15 lutego 2020 r. Prace należy przynieść lub nadsyłać na adres: Komenda Powiatowa Policji w Łukowie, ul. Międzyrzecka 9 z dopiskiem „Konkurs plastyczny – KMZB”. Finał konkursu odbędzie się w marcu 2020 roku.

MJ.

REGULAMIN KONKURSU