Debata społeczna w Stoczku Łukowskim - Aktualności - KPP Łuków

Aktualności

Debata społeczna w Stoczku Łukowskim

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” – to hasło przewodnie kolejnej już debaty społecznej, która odbyła się tym razem w Stoczku Łukowskim. Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców oraz wypracowania wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

W tym tygodniu w Miejskim Ośrodku Kultury w Stoczku Łukowskim odbyła się kolejna debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie gmin: Stanin, Stoczek Łukowski i Wola Mysłowska. W spotkaniu udział wzięli policjanci z Komendantem Powiatowym Policji w Łukowie nadkom. Leszkiem Misiakiem na czele, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszego powiatu. Spotkanie rozpoczęła prezentacja obrazującą przestępczość na terenie działania Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim oraz pokazującą działania prewencyjne prowadzone na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Licznie zgromadzonym gościom policjanci przedstawili i omówili funkcjonowanie aplikacji „Moja Komenda” oraz portalu internetowego „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Mundurowi mówili też o roli policjanta dzielnicowego oraz jego zadaniach w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której kolejne osoby zabierały głos i przekazywały swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie w zakresie policyjnych działań. Efektem tych rozmów było wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim.

Jak zapewnił Komendant Powiatowy Policji w Łukowie nadkom. Leszek Misiak, wszystkie sugestie, które były przekazane przez uczestników debaty będą realizowane i brane pod uwagę przy planowaniu policyjnych służb oraz określaniu zadań.

Uczestnicy debaty przekonali się, że do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem potrzebny jest dialog społeczny oraz wspólne działanie różnych służb i instytucji. Nie mniej ważni są też mieszkańcy naszego regionu, którzy chociażby poprzez informację o zagrożeniu mogą przyczynić się do jego likwidacji.

M.J.